Draf Undang Undang Asn


loading...

Info Honorer

“Undang-undang ASN sekarang sudah masuk prolegnas kedepannya nanti sudah tidak ada lagi Honor semuanya sudah PNS. Makanya tolong doanya temen-temen yang sekarang ...

Addendum atau Perpanjangan Kontrak? - hukumonline.com

Langsung saja. Pada saat saya bekerja di perusahaan yang lama, saya menggunakan Addendum, sedangkan di perusahaan yang baru saya menggunakan istilah perpanjangan kontrak.

Ketentuan Perpanjangan dan Pembaharuan PKWT Bagi Karyawan ...

Berapa lama maksimal kontrak kerja yang diperbolehkan undang-undang? Apa konsekuensinya jika ada perjanjian kontrak kerja yang melebihi batas maksimal waktu tersebut?

Soalan Jawab mengenai Wasiat dan Harta Pusaka ...

Anda boleh kemukakan soalan atau perbincangan mengenai pentadbiran wasiat islam dan hukum faraid. Jawapan anda akan dijawab dalam masa 48 jam. Kalau anda hendak ...

Mengenali Ahli Sufi: Siapa Mereka dan Apa ... - Kesturi.net

Masyarakat Melayu atau Nusantara amnya mudah tertipu dengan daayah tentang siapa itu para sufi dan para waliyullah sehingga banyak ajaran sesat tersebar dan ...


Disclaimer

...atau dalam Artikel advetorial merupakan iklan dari pihak ketiga dan isi sepenuhnya bukan merupakan tanggung jawab x5a.org. Logo & seluruh artikel yang ada di x5a.org dilindungi oleh undang-undang ITE, HAKI dan DMCA. Publikasi ulang untuk keperluan apa pun diperbolehkan selama tidak merubah isi tulisan, mencantumkan sumber tulisan dan bukan untuk...